10022-shoe:

Graphic cutouts, Giuseppe Zanotti. 

10022-shoe:

Graphic cutouts, Giuseppe Zanotti(Source: bit.ly)(Source: cdn2.yoox.biz)